Hajar är både spännande och skräckinjagande djur som började utvecklas redan för 400 miljoner år sedan. De finns i alla världens hav och är köttätare som lever på fisk, mindre hajar och andra vattenlevande djur. Det är sällan hajar attackerar människor, men det har hänt, och då är det oftast den vita hajen som är i farten. Attacken är dock sällan dödlig, den vita hajen håller sitt byte i munnen en stund föra att ”provsmaka” men eftersom människor inte hör till favoritbytet har den helt enkelt spottat ut de flesta människor den har attackerat.


Mina favorithajar är:
1. Hammarhaj
2. Leopardhaj
3. Tigerhaj
4. Epåletthaj
5. Vithaj
6. Valhaj